1. Đồng chí Phạm Ngọc Tiên

- Chức vụ: Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại: 02623.606.777

- Email: phamngoctienvptu@gmail.com

2. Đồng chí Lê Thị Hồng Sâm

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

- Số điện thoại: 0942.813.738

- Email: hongsam898@gmail.com

3. Đồng chí Trần Mạnh Hà

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0913.777.868

- Email: tranmanhha2112@gmail.com

4. Đồng chí Đậu Công Điền

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0985.977.493

- Email: daucongdien@gmail.com

5. Đồng chí Đinh Công Lam

- Chức vụ: Q. Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0946.853.545

- Email: dinhconglam@gmail.com

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CƯ BAO

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Cư Bao

Cơ quan thường trực: ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN

Trưởng Ban biên tập: Ông Đinh Công Lâm - Đảng ủy viên - Q. Chủ tịch UBND xã Cư Bao

Trụ sở: Thôn Tây Hà 4, xã Cư Bao

Điện thoại:0263503603 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk